Skolen åpner

Det er er glede å kunne ønske alle elever velkommen tilbake til skolen i løpet av uke 20! Vi har nå laget en lokal plan for tilbakekomsten. En forutsetning for å kunne åpne skolen igjen er at vi følger retningslinjene for smittevern, som er nedfelt i den nasjonale veilederen. Dette innebærer at vi ikke kan få alle elevene tilbake på skolen samtidig. Vi må fordele klassene utover ukedagene. Vi fortsetter også med digitalundervisning i flere fag. Onsdag 13.mai blir den første dagen vi får noen av klassene tilbake til skolen. Planer for når elever skal møte på skolen har eleven på Teams. Det kan komme endringer her! Kontaktlærer gjør nærmere avtaler med egen klasse. Velkommen tilbake!

For oppdatert informasjon følg med på www.vtfk.no de fylkeskommunale hjemmesider.

Informasjon og tiltak ved delvis åpning

Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet en lokal veileder der er basert på den nasjonale veileder for skole. Du finner aktuelle tiltak og selv veilederen på http://vtfk.no 

Informasjonsfilm om Korona virus

I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).